خانه ای خواهيم ساخت                       زیر پا فرش غرور                                    سایه بانش همه عشق                         و حصارش همه تکرار صفا

   

 
پروژه ساخت 336 واحدي شهر جديد هشتگرد 

موضوع :‌  اخبار و اطلاعات پروژه

توضیحات:

 

- اطلاعیه شماره 28  - مراجعه به بانک مسکن جهت تشکیل پرونده دریافت دفترچه اقساط  (متن اطلاعیه )  
- اطلاعیه شماره 27  - اتمام کار بلوک های A,B و دریافت قرارداد از بانک مسکن  (متن اطلاعیه ) 
- اطلاعیه شماره 26 - شرایط فروش واحدهای مسکونی بلوک C  (متن اطلاعیه )
- اطلاعیه شماره 25 - مهلت اعلام بانک مسکن جهت تنظیم قرارداد فروش اقساطی  (متن اطلاعیه )
- اطلاعیه شماره 24 - پیش فاکتور خرید فن کوئل جهت واحد های مسکونی هشتگرد (متن اطلاعیه )
- گزارش پیشرفت پروژه هشتگرد - آذرماه سال 97
 (متن اطلاعیه
- اطلاعیه شماره 23تقاضای تسویه حساب بدهیها توسط اعضاء ومالکین پروژه هشتگرد  (متن اطلاعیه
- اطلاعیه شماره 22
آخرین وضعیت واریز اضافه متراژ واحدهای مسکونی پروژه هشتگرد  (متن اطلاعیه

- اطلاعیه شماره 21اعلام مهلت واریز اضافه متراژ واحدهای مسکونی پروژه هشتگرد  (متن اطلاعیه
- گزارش پیشرفت پروژه هشتگرد - آبانماه سال 97  (متن گزارش

- اطلاعیه شماره 20خرید اقلام و تجهیزات آپارتمانها  (متن اطلاعیه
-
 اطلاعیه شماره 19- تسریع در پرداخت بهای اضافه متراژ واحدهای مسکونی پروژه هشتگرد (متن اطلاعیه

- اطلاعیه شماره 17- پرداخت بهای اضافه متراژ واحدهای مسکونی پروژه هشتگرد (متن گزارش
- اطلاعیه شماره 16 - تحویل موقت واحدهای مسکونی پروژه هشتگرد  (متن اطلاعیه فرم مجوزز تردد 

- گزارش پیشرفت پروژه هشتگرد - مردادماه سال 97  (متن گزارش
- اعضای محترم انصرافی از پروژه هشتگرد  (متن اطلاعیه 14 به همراه فرم توافقنامه  ومفاصا حساب 
- قابل توجه اعضای محترم انصرافی از پروژه هشتگرد  (متن اطلاعیه
- اعضای محترم انصرافی از پروژه هشتگرد  (متن اطلاعیه

- گزارش پیشرفت پروژه هشتگرد تا آخر فروردین سال 97  (متن گزارش)  
- اطلاعیه مهم در رابطه تحویل واحدهای مسکونی هشتگرد 97/02/01 (متن گزارش)   
- گزارش پیشرفت پروژه هشتگرد تا تاریخ 96/12/25  (متن گزارش)  
- زمانبندی انتخاب واحدهای مسکونی پروژه هشتگرد (اسامی مربوط به گروه  یک ، گروه2 ، گروه 3 ، گروه 4 ، گروه 5)
- اطلاعیه شماره 10 با موضوع اقدامات لازم جهت انتخاب واحد مسکونی پروژه هشتگرد  ( متن اطلاعیه)
- اطلاعیه شماره 9 معرفی سامانه مشاهده امتیاز اعضاء هشتگرد  ( متن اطلاعیه
- اطلاعیه شماره 8 باموضوع تعیین وضعیت معوقات پرداخت اعضاء هشتگرد ( متن اطلاعیه)  
- گزارش پیشرفت پروژه هشتگرد مربوط به دوره دیماه 96  (متن گزارش)  
- اطلاعیه مهم جهت تعیین تکلیف پرداخت معوقات اعضا - 96/11/09 (متن اطلاعیه)  
- گزارش پیشرفت پروژه هشتگرد مربوط به دوره آذرماه 96  (متن گزارش)  
- اعلام شماره حساب جهت واریز وجوه مربوط به خرید واحدهای مسکونی هشتگرد  (متن اطلاعيه) - 96/10/11  
- دعوت به بازدید از پروژه هشتگرد در تاریخ - 96/10/12   (
متن اطلاعيه)

*
مطالب قبلي

 

 

 

 


 

 

 

 
   
     

 

All Rights Reserved 2008 © By mehradg
http://www.kehc.ir