خانه ای خواهيم ساخت                       زیر پا فرش غرور                                    سایه بانش همه عشق                         و حصارش همه تکرار صفا

   

 
پروژه ساخت 336 واحدي شهر جديد هشتگرد 

موضوع :‌  اخبار و اطلاعات پروژه

توضیحات:

 

-  اطلاعیه شماره 19- تسریع در پرداخت بهای اضافه متراژ واحدهای مسکونی پروژه هشتگرد (متن اطلاعیه) 
  
-  اطلاعیه شماره 17- پرداخت بهای اضافه متراژ واحدهای مسکونی پروژه هشتگرد (متن گزارش) 
-  اطلاعیه شماره 16 - تحویل موقت واحدهای مسکونی پروژه هشتگرد  (متن اطلاعیه - فرم مجوزز تردد ) 
- گزارش پیشرفت پروژه هشتگرد - مردادماه سال 97  (متن گزارش) 
-  اعضای محترم انصرافی از پروژه هشتگرد  (متن اطلاعیه 14 به همراه فرم توافقنامه  ومفاصا حساب ) 

-  قابل توجه اعضای محترم انصرافی از پروژه هشتگرد  (متن اطلاعیه) 
-
  اعضای محترم انصرافی از پروژه هشتگرد  
(متن
اطلاعیه) 

-
  گزارش پیشرفت پروژه هشتگرد تا آخر فروردین سال 97  
(متن گزارش
) 
 

-  اطلاعیه مهم در رابطه تحویل واحدهای مسکونی هشتگرد 97/02/01 (متن گزارش)   
-  گزارش پیشرفت پروژه هشتگرد تا تاریخ 96/12/25  (متن گزارش)  
-  اطلاعیه زمانبندی انتخاب واحدهای مسکونی پروژه هشتگرد (اسامی مربوط به گروه  یک ، گروه2 ، گروه 3 ، گروه 4 ، گروه 5)
-  اطلاعیه شماره 10 با موضوع اقدامات لازم جهت انتخاب واحد مسکونی پروژه هشتگرد  ( متن اطلاعیه)

-  اطلاعیه شماره 9 معرفی سامانه مشاهده امتیاز اعضاء هشتگرد  ( متن اطلاعیه) 
-  اطلاعیه شماره 8 باموضوع تعیین وضعیت معوقات پرداخت اعضاء هشتگرد
( متن اطلاعیه) 
 

-  گزارش پیشرفت پروژه هشتگرد مربوط به دوره دیماه 96  (متن گزارش) 
 
-  اطلاعیه مهم جهت تعیین تکلیف پرداخت معوقات اعضا - 96/11/09 (متن اطلاعیه)  
-  گزارش پیشرفت پروژه هشتگرد مربوط به دوره آذرماه 96  (متن گزارش)  

-  اعلام شماره حساب جهت واریز وجوه مربوط به خرید واحدهای مسکونی هشتگرد  (متن اطلاعيه) - 96/10/11  
-  دعوت به بازدید از پروژه هشتگرد در تاریخ - 96/10/12   (متن اطلاعيه) 


 
*
مطالب قبلي

 

 

 

 


 

 

 

 
   
     

 

All Rights Reserved 2008 © By mehradg
http://www.kehc.ir