خانه ای خواهيم ساخت                       زیر پا فرش غرور                                    سایه بانش همه عشق                         و حصارش همه تکرار صفا

   

 
پروژه ساخت 336 واحدي شهر جديد هشتگرد 

موضوع :‌  اخبار و اطلاعات پروژه

توضیحات:

 

-  اطلاعیه شماره 25مهلت اعلام شده بانک مسکن جهت تنظیم قرارداد فروش اقساطی  
 (متن اطلاعیه
-  اطلاعیه شماره 24
پیش فاکتور خرید فن کوئل جهت واحدهای مسکونی پروژه هشتگرد  (متن اطلاعیه
-  گزارش پیشرفت پروژه هشتگرد - آذرماه سال 97 (متن اطلاعیه
-  اطلاعیه شماره 23تقاضای تسویه حساب بدهیها توسط اعضاء ومالکین پروژه هشتگرد  (متن اطلاعیه
-  اطلاعیه شماره 22
آخرین وضعیت واریز اضافه متراژ واحدهای مسکونی پروژه هشتگرد  (متن اطلاعیه

-  اطلاعیه شماره 21اعلام مهلت واریز اضافه متراژ واحدهای مسکونی پروژه هشتگرد  (متن اطلاعیه
گزارش پیشرفت پروژه هشتگرد - آبانماه سال 97  (متن گزارش

-  اطلاعیه شماره 20خرید اقلام و تجهیزات آپارتمانها  (متن اطلاعیه
-
  اطلاعیه شماره 19- تسریع در پرداخت بهای اضافه متراژ واحدهای مسکونی پروژه هشتگرد (متن اطلاعیه

-  اطلاعیه شماره 17- پرداخت بهای اضافه متراژ واحدهای مسکونی پروژه هشتگرد (متن گزارش
-  اطلاعیه شماره 16 - تحویل موقت واحدهای مسکونی پروژه هشتگرد  (متن اطلاعیه فرم مجوزز تردد 

گزارش پیشرفت پروژه هشتگرد - مردادماه سال 97  (متن گزارش
-  اعضای محترم انصرافی از پروژه هشتگرد  (متن اطلاعیه 14 به همراه فرم توافقنامه  ومفاصا حساب 
-  قابل توجه اعضای محترم انصرافی از پروژه هشتگرد  (متن اطلاعیه
-  اعضای محترم انصرافی از پروژه هشتگرد  (متن اطلاعیه

-  گزارش پیشرفت پروژه هشتگرد تا آخر فروردین سال 97  (متن گزارش)  
-  اطلاعیه مهم در رابطه تحویل واحدهای مسکونی هشتگرد 97/02/01 (متن گزارش)   
-  گزارش پیشرفت پروژه هشتگرد تا تاریخ 96/12/25  (متن گزارش)  
-  زمانبندی انتخاب واحدهای مسکونی پروژه هشتگرد (اسامی مربوط به گروه  یک ، گروه2 ، گروه 3 ، گروه 4 ، گروه 5)
-  اطلاعیه شماره 10 با موضوع اقدامات لازم جهت انتخاب واحد مسکونی پروژه هشتگرد  ( متن اطلاعیه)
-  اطلاعیه شماره 9 معرفی سامانه مشاهده امتیاز اعضاء هشتگرد  ( متن اطلاعیه
-  اطلاعیه شماره 8 باموضوع تعیین وضعیت معوقات پرداخت اعضاء هشتگرد ( متن اطلاعیه)  
-  گزارش پیشرفت پروژه هشتگرد مربوط به دوره دیماه 96  (متن گزارش)  
-  اطلاعیه مهم جهت تعیین تکلیف پرداخت معوقات اعضا - 96/11/09 (متن اطلاعیه)  
-  گزارش پیشرفت پروژه هشتگرد مربوط به دوره آذرماه 96  (متن گزارش)  
-  اعلام شماره حساب جهت واریز وجوه مربوط به خرید واحدهای مسکونی هشتگرد  (متن اطلاعيه) - 96/10/11  
-  دعوت به بازدید از پروژه هشتگرد در تاریخ - 96/10/12   (
متن اطلاعيه)

*
مطالب قبلي

 

 

 

 


 

 

 

 
   
     

 

All Rights Reserved 2008 © By mehradg
http://www.kehc.ir