خانه ای خواهيم ساخت                       زیر پا فرش غرور                                    سایه بانش همه عشق                         و حصارش همه تکرار صفا

   

 
پروژه ساخت 336 واحدي شهر جديد هشتگرد 

موضوع :‌  اخبار و اطلاعات پروژه

توضیحات:

 

- اطلاعیه شماره 19 مراسم افتتاحیه پروژه هشتگرد
(متن اطلاعیه 
- اطلاعیه شماره 18
شرح کارهای انجام شده و وضعیت پرونده های فروش اقساطی (متن اطلاعیه 
- اطلاعیه شماره 17 اسامی افرادی که تاکنون برای فروش اقساطی وتشکیل پرونده اقدام نکرده اند(متن اطلاعیه 
- اطلاعیه شماره 16 اطلاعات مربوط به شرایط فروش اقساطی
(متن اطلاعیه 

- اطلاعیه شماره 15 مراجعه جهت تعیین تکلیف پرونده اعتباری بانک مسکن (متن اطلاعیه 

- اطلاعیه شماره 14
شرایط واگذاری واحدهای مسکونی پرند (متن اطلاعیه 
- اطلاعیه شماره 13 اعلام شرایط واگذاری واحدهای بلوک C پروژه هشتگرد (متن اطلاعیه 
- اطلاعیه شماره 12 مراحعه به بانک مسکن جهت دریافت کارت پرداخت اقساط (متن اطلاعیه 

- اطلاعیه شماره 11 اعلام تاریخ جلسه مشترک با اعضاء پروژه هشتگرد (متن اطلاعیه 

- اطلاعیه شماره 10 آخرین وضعیت تشکیل پرونده قرارداد مشارکت مدنی با بانک مسکن توسط اعضاء (متن اطلاعیه 
- اطلاعیه شماره 9 شرایط واگذاری واحدهای مسکونی پرند  (متن اطلاعیه 
- اطلاعیه شماره 8 اطلاعیه تکمیل پرونده اعتباری بانک مسکن  (متن اطلاعیه )
- اطلاعیه شماره 7 - مهلت تعیین شده جهت تعیین تکلیف قرارداد وام بانک مسکن  (متن اطلاعیه 
- اطلاعیه شماره 6 - اعلام میزان بدهی مالکین بلوک A وB پروژه هشتگرد (متن اطلاعیه )   
- اطلاعیه شماره 5 - شرایط فروش تعدادی از واحدهای مسکونی پروژه پرند (متن اطلاعیه )  
- اطلاعیه شماره 4 - شرایط فروش واحدهای مسکونی بلوکC پروژه هشتگرد (متن اطلاعیه )  
- اطلاعیه شماره 3 - نامه بانک مسکن و اعلام میزان بدهی اعضاء  (متن اطلاعیه )  
- اطلاعیه شماره 2 - مراجعه به بانک مسکن وتعیین تکلیف پرونده نحوه فروش اقساطی (متن اطلاعیه 
-
اطلاعیه شماره 1 - متن نامه دریافت شده از  بانک مسکن (متن اطلاعیه )

*مطالب قبلي
-سال 1397
**مطالب قبلي

 

 

 

 


 

 

 

 
   
     

 

All Rights Reserved 2008 © By mehradg
http://www.kehc.ir