خانه ای خواهيم ساخت                       زیر پا فرش غرور                                    سایه بانش همه عشق                         و حصارش همه تکرار صفا

   

 
پروژه 48 واحدي مسكن مهر شهر جديد پرند

موضوع :‌  اخبار و اطلاعات پروژه

توضیحات:

-  گزارش اقدامات انجام شده در پروژه 48 واحد پرند  (لينك)

-  اطلاعيه : قيمت تمام شده واحدهاي پروژه (لينك)

-  اطلاعيه : اتمام عمليات اجرايي (متن اطلاعيه) عكسهاي پروژه (لينك)

-  اطلاعيه 6: واریز مبالغ مازاد متراژ و ...ينك)

-  اطلاعيه 5: قیمت و تصویر طراحی اولیه کابینت واحدهای 68و 85 متری (لينك)

-  اطلاعيه : پرداخت هزينه محوطه سازي و حق انشعابات  (لينك)

-  اطلاعيه : پرداخت هزينه محوطه سازي و حق انشعابات  (لينك)

-  اطلاعيه : گزارش مراسم قرعه كشي 48 واحدي پرند  (لينك)

-  اطلاعيه : پرداخت مبلغ  مازاد واحدهاي 85 متري (لينك)  - فرم موافقت تعويض كف سازي از موزائيك به سراميك  (لينك)

  اطلاعيه : متقاضيان تغيير كف سازي موزائيك به سراميك پروژه 48 واحدي پرند   (لينك)

-  اطلاعيه :اجراي پروژه 48 واحدي شهر جديد پرند  (لينك اطلاعيه) و مشخصات واحد ها (لينك)

-  گزارش آخرين فعاليتهاي انجام شده پروژه 48 واحدي شهر جديد پرند (لينك)

-  اسامي 48 نفر تائيد شده جهت مشاركت در پروژه 48 واحدي شهر جديد پرند طر مسكن مهر (لينك)

- مهم : متقاضيان ثبت نام در طرح مسكن مهر پروژه 48 واحدي نيمه‌ساز پرند ( متن خبر)  -  فرمهاي ضميمه  -  

- مهم : مهلت ارسال مدارك ثبت نام پروژه 48 واحدي- نيمه ساز پرند طرح مسكن مهر ( لينك)  

- مهم : فراخوان پروژه 48 واحدي - نيمه ساز پرند طرح مسكن مهر   

    (لينك مدارك :  نامه فراخوان -  اقرار نامه - تعهد نامه -  شيوه نامه - مدارك لازم جهت معرفي به مسكن مهر

      تسهيلات  بانك تعاون - صورتجلسه مورخ  10/8/88 )

 

 

 

 


 

 

 

 
   
     

 

All Rights Reserved 2008 © By mehradg
http://www.kehc.ir